HGC61/2017
ID intern unic:  368829
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 61
din  08.02.2017
cu privire la completarea Listei agenţilor economici
cu drept de prelungire a termenului  de plată a TVA şi a
taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar
nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele,
accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare
importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor
destinate exportului, aprobată prin Hotărîrea Guvernului
nr.359 din 26 mai 2014
Publicat : 10.02.2017 în Monitorul Oficial Nr. 40-49     art Nr : 106
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Lista agenţilor economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.359 din 26 mai 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.134-141, art.397), cu completările ulterioare, se completează cu poziţia 23 cu următorul cuprins:
„23.
„Sadro Ursu” SRL
1003600059749

Fabricarea altor produse alimentare”.    PRIM-MINISTRU                                                 Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                Octavian Calmîc
    Ministrul finanţelor                                                 Octavian Armaşu

    Nr. 61. Chişinău, 8 februarie 2017.