DCIMCCM26-11/2-22/01
ID intern unic:  368849
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA INTERDEPARTAMENTALĂ PENTRU MAŞINILE DE CASĂ ŞI CONTROL
DECIZIE Nr. 26-11/2-22/01
din  25.01.2017
D E C I Z I E
Publicat : 03.02.2017 în Monitorul Oficial Nr. 30-39     art Nr : 151
    MODIFICAT
   
DCIMCC 26-11/1-19/01 din 21.04.18, MO133-141/27.04.18 art.584
    DCIMCC26-11/1-22/08 din 21.12.17, MO451-463/29.12.17 art.2354
    DCIMCCC26-11/1-22/06 din 28.09.17, MO356-359/06.10.17 art.1839
    DCIMCCC26-11/1-22/05 din 28.08.17, MO322-328/01.09.17 art.1692
    DCIMCC26-11/1-22/04 din 23.07.17, MO229-243/07.07.17 art.1242


    Examinând chestiunile de pe ordinea de zi, Comisia
decide:
    1. Din data publicării prezentei decizii se permite Serviciului Fiscal de Stat înregistrarea mașinilor de casă și de control cu memorie fiscală (MCC) utilizate pentru efectuarea decontărilor în numerar în:
    - activitatea de schimb valutar cu codurile de înregistrare ale modelelor MCC: A8, B1, B4, E4;
    - activitatea de transport auto de călători în regim taxi cu codurile de înregistrare ale modelelor MCC: 84, 88;
    - activitatea de comerț, inclusiv comerț cu amănuntul, al produselor petroliere principale și gazului lichefiat, prestare de servicii cu codurile de înregistrare ale modelelor MCC: F3, 70, 71, 72, 74, 78, B5, G9;
    - încorporate în automatele de vânzări (vending machine), ghișee bancare de autodeservire (terminale de plată) etc. cu cod de înregistrare al modelului MCC C4.
    [Pct.1 modificat prin DCIMCC 26-11/1-19/01 din 21.04.18, MO133-141/27.04.18 art.584]
    [Pct.1 subpct.11) modificat prin DCIMCC26-11/1-22/08 din 21.12.17, MO451-463/29.12.17 art.2354]
    [Pct.1 subpct.11) modificat prin DCIMCCC26-11/1-22/06 din 28.09.17, MO356-359/06.10.17 art.1839]
    [Pct.1 subpct.11) modificat prin DCIMCCC26-11/1-22/05 din 28.08.17, MO322-328/01.09.17 art.1692]
    [Pct.1 subpct.11) modificat prin DCIMCC26-11/1-22/04 din 23.07.17, MO229-243/07.07.17 art.1242]
    2. Se permite Serviciului Fiscal de Stat reînregistrarea modelelor MCC incluse în Registrul unic al mașinilor de casă și control (RUMCC) în cazul schimbării adresei unității structurale de desfășurare a activității contribuabilului.
    3. Se permite Serviciului Fiscal de Stat înregistrarea modelelor MCC incluse în RUMCC până la 18 ianuarie 2013 în cazul achiziționării acestora de către utilizatori până la 1 ianuarie 2017.
    4. Se republică RUMCC (la situația din 21 decembrie 2015) cu modificările legate de descrierea modelului.
    5. Se pune în sarcina Ministerului Finanțelor și Serviciului Fiscal de Stat studierea practicii internaționale cu privire la permisiunea efectuării încasărilor bănești în numerar fără aplicarea MCC la desfășurarea activității profesionale în sectorul justiției.
    6. Se pune în sarcina ÎS „Fiscservinform” elaborarea conceptului privind modernizarea sistemului de evidență, administrare și monitorizare în domeniul aplicării MCC.
    7. Se pune în sarcina ÎS „Fiscservinform” examinarea conceptului Sistemului Informațional cu privire la monito-rizarea operațiunilor efectuate în numerar prin intermediul MCC prezentat de către Firma „Tina” SRL și prezentarea Serviciului Fiscal de Stat a avizului la subiect în termen de 20 de zile.

    PREȘEDINTELE
    COMISIEI INTERDEPARTAMENTALE
    PENTRU MAȘINILE DE CASĂ ȘI CONTROL,
    VICEMINISTRUL FINANȚELOR                                                          Iuri CICIBABA

    Nr. 26-11/2-22/01-2017. Chişinău, 25 ianuarie 2017.


    registrul unic