OMEC13/2017
ID intern unic:  368940
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI
ORDIN Nr. 13
din  31.01.2017
cu privire la aprobarea completărilorce se operează
în anexa la Ordinul nr. 66
din 04.05.2010
Publicat : 17.02.2017 în Monitorul Oficial Nr. 50-59     art Nr : 199
    În temeiul prevederilor art. 104 lit. g) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Se aprobă, conform anexei, completările ce se operează în anexă la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.
    2. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    VICEPRIM-MINISTRU,
    MINISTRUL ECONOMIEI                                      Octavian CALMÎC

    Nr. 13. Chişinău, 31 ianuarie 2017.


Anexa
la Ordinul Ministerului Economiei
nr. 13 din 31 ianuarie 2017
LISTA

agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor

de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova

solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare

activă, impozitate cu TVA la cota zero


Nr.  d/o

Denumirea întreprinderii industriei uşoare prestatoare de servicii pe teritoriul Republicii Moldova

Menţiunile contractului încheiat pentru prestarea serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă

Tipul serviciilor în conformitate cu contractul

673
„S-RENADO” S.R.L.
cod fiscal 1008607004145
F/nr. din 02 septembrie 2016
 
14.1
 
674
„GL CONFECȚII” S.R.L.
cod fiscal 1013600028234
Nr. 10/2016 din 28 decembrie 2016
 
14.1
 
675
S.C. „O&N STIL” S.R.L.
cod fiscal 1007600010348
Nr. 25/01 din 05 decembrie 2016
 
14.1
 
676
S.R.L. „PROELINICA”
cod fiscal 1011600015836
F/nr. din 19 decembrie 2016
 
14.1
 
677
S.R.L. „V&V ART”
cod fiscal 1003600092010
Nr. 2/17 din 02 ianuarie 2017
 
14.1
 
678
S.R.L. „CEDATEX-PRO”
cod fiscal 1003609003996
Nr. 1/17 din 02 ianuarie 2017
 
14.1
 
679
Î.C.S. „ENNSGERN” S.R.L.
cod fiscal 1005602006121
Nr. 26/1 din 03 ianuarie 2017
 
14.1
 
680
„BECCARA” S.R.L.
cod fiscal 1003601002018
Nr. 2/17 din 02 ianuarie 2017
14.1
681
„NORD MODA” S.R.L.
cod fiscal 1015600013140
Nr. 01/2017 din 23 ianuarie 2017
14.1