HGM1468/2016
ID intern unic:  369028
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1468
din  30.12.2016
privind aprobarea listelor drumurilor publice
naţionale şi locale din Republica Moldova
Publicat : 24.02.2017 în Monitorul Oficial Nr. 60-66     art Nr : 133
    MODIFICAT
   
HG236 din 24.04.19, MO148-158/26.04.19 art.268; în vigoare 26.04.19
    HG641 din 14.08.17, MO301-315/18.08.17 art.741


    În temeiul prevederilor art. 2 şi 4 din Legea drumurilor nr. 509-XIII din 22 iunie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 280, art. 878), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Lista drumurilor publice naţionale din Republica Moldova, conform anexei nr.1;
    Lista drumurilor publice locale (de interes raional) din Republica Moldova, conform anexei nr.2.
    2. Drumurile publice enumerate în anexele la prezenta hotărîre se administrează în conformitate cu Legea drumurilor nr. 509-XIII din 22 iunie 1995 şi legislaţia în vigoare.
    3. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor va transmite drumurile publice locale (de interes raional) în gestiunea autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul al doilea, cu finanţare din fondul rutier în funcţie de numărul de kilometri echivalenţi administraţi, conform legislaţiei în vigoare.
    4. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr.1323 din 29 decembrie 2000 „Cu privire la aprobarea listelor drumurilor publice naţionale şi locale (judeţene)” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.1-4, art.21).

    PRIM-MINISTRU                                                   Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                  Octavian Armaşu
    Ministrul transporturilor
    şi infrastructurii drumurilor                                      Iurie Chirinciuc

    Nr. 1468. Chişinău, 30 decembrie 2016.

    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin HG236 din 24.04.19, MO148-158/26.04.19 art.268; în vigoare 26.04.19]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG641 din 14.08.17, MO301-315/18.08.17 art.741]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin HG236 din 24.04.19, MO148-158/26.04.19 art.268; în vigoare 26.04.19]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG641 din 14.08.17, MO301-315/18.08.17 art.741]