HGC84/2017
ID intern unic:  369083
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 84
din  20.02.2017
pentru modificarea şi completarea Hotărîrii
Guvernului nr. 296 din 16 aprilie 2009
Publicat : 24.02.2017 în Monitorul Oficial Nr. 60-66     art Nr : 141
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr. 296 din 16 aprilie 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de testare alcoolscopică şi examinare medicală pentru stabilirea stării de ebrietate şi naturii ei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 80-81, art. 347), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) la punctul 3 din hotărîre, cuvintele „colaboratorilor poliţiei rutiere” se substituie cu cuvintele „angajaţilor Inspectoratului naţional de patrulare al Inspectoratului General al Poliţiei”;
    2) în Regulament:
    a) la punctul 2 definiţia termenului „testarea alcooscopică”, cuvintele „lucrătorului de poliţie” se substituie cu cuvintele „angajatului Inspectoratului naţional de patrulare al Inspectoratului General al Poliţiei”;
    b) punctul 4 va avea următorul cuprins:
     „4. Se atestă ca stare de ebrietate alcoolică:
    a) cu grad minim – în caz de stabilire a concentraţiei de alcool de la 0,3 g/l pînă la 0,5 g/l în sînge sau de la 0,15 mg/l pînă la 0,3 mg/l în aerul expirat;
    b) cu grad avansat – în caz de depăşire a concentraţiei de alcool de 0,5 g/l în sînge sau de 0,3 mg/l în aerul expirat.”;
    c) la punctul 9, cuvintele „colaboratorii de poliţie” se substituie cu cuvintele „angajaţii Inspectoratului naţional de patrulare al Inspectoratului General al Poliţiei” şi se completează în final cu cuvintele „în conformitate cu instrucţiunile aprobate în acest sens”;
    d) la punctul 13, cuvintele „lucrătorul de poliţie” se substituie cu cuvintele „angajatul Inspectoratului naţional de patrulare al Inspectoratului General al Poliţiei”;
    e) la punctul 16, cuvintele „lucrătorului de poliţie” se substituie cu cuvintele „angajatului Inspectoratului naţional de patrulare al Inspectoratului General al Poliţiei”.

   PRIM-MINISTRU                                                          Pavel FILIP

   Contrasemnează:
   Ministrul justiţiei                                                            Vladimir Cebotari
   Ministrul afacerilor interne                                            Alexandru Jizdan

   Nr. 84. Chişinău, 20 februarie 2017.