HGC95/2017
ID intern unic:  369093
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 95
din  22.02.2017
cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului
nr. 520 din 15 mai 2006
Publicat : 24.02.2017 în Monitorul Oficial Nr. 60-66     art Nr : 151
   Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr. 520 din 15 mai 2006 „Privind aprobarea Normelor de cheltuieli în bani pentru întreţinerea persoanelor cazate în instituţiile sociale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 79-82, art. 568), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la punctul 3 din hotărîre, textul „cu începere de la 1 august 2016” se substituie cu textul „cu începere de la 1 martie 2017”;
    anexa la hotărîre va avea următorul cuprins: 

    anexa

   
PRIM-MINISTRU                                                 Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                    Stela Grigoraş
    Ministrul finanţelor                                                Octavian Armaşu

    Nr. 95. Chişinău, 22 februarie 2017.