HGC103/2017
ID intern unic:  369213
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 103
din  27.02.2017
cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 03.03.2017 în Monitorul Oficial Nr. 67-71     art Nr : 161
    În temeiul art. 11 alin. (4) din Legea nr. 382-XIV din 6 mai 1999 cu privire la circulaţia substanţelor stupefiante, psihotrope și a precursorilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.73-77, art.339), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:   
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                    Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii                                                     Ruxanda Glavan
    Ministrul afacerilor interne                                       Alexandru Jizdan

    Nr. 103. Chişinău, 27 februarie 2017.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.103
din 27 februarie 2017

Modificările şi completările
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 1088 din 5 octombrie 2004 „Cu privire la aprobarea tabelelor şi listelor substanţelor narcotice, psihotrope şi precursorilor acestora, supuse controlului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 186-188, art. 1278), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în titlu şi pe tot parcursul textului, cuvintele „substanţe narcotice”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „substanţe stupefiante”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    2) în tabelul I, lista nr. 2 se completează în final cu următoarele poziţii:
    „ADB-FUBINACA N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(4- fluorobenzyl)-1H-indazole-3-carboxamide);
    AM-678 (naphtalen-1-yl(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon;
    Bk-EBDP (2-Ethylamino-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)pentan-1-one);
    Ethyl ester;
    MMB(N)-BZ-F;
    2C-B (4-bromo-2,5-dimetoxyphenetylamin);
    2-Naphthaleneacetic acid;
    25B-NBOMe (2-(4-bromo-2,5-dymetoxyphenyl)-N-(2-metoxybenzyl)etanamin);
    25I-NBOMe (2-(4-iodo-2,5-dymetoxyphenyl)-N-(2-metoxybenzyl)etanamin)”;
    3) tabelul IV va avea următorul cuprins:

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.103
din 27 februarie 2017

Modificările şi completările
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 1088 din 5 octombrie 2004 „Cu privire la aprobarea tabelelor şi listelor substanţelor narcotice, psihotrope şi precursorilor acestora, supuse controlului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 186-188, art. 1278), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în titlu şi pe tot parcursul textului, cuvintele „substanţe narcotice”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „substanţe stupefiante”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    2) în tabelul I, lista nr. 2 se completează în final cu următoarele poziţii:
    „ADB-FUBINACA N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(4- fluorobenzyl)-1H-indazole-3-carboxamide);
    AM-678 (naphtalen-1-yl(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon;
    Bk-EBDP (2-Ethylamino-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)pentan-1-one);
    Ethyl ester;
    MMB(N)-BZ-F;
    2C-B (4-bromo-2,5-dimetoxyphenetylamin);
    2-Naphthaleneacetic acid;
    25B-NBOMe (2-(4-bromo-2,5-dymetoxyphenyl)-N-(2-metoxybenzyl)etanamin);
    25I-NBOMe (2-(4-iodo-2,5-dymetoxyphenyl)-N-(2-metoxybenzyl)etanamin)”;
    3) tabelul IV va avea următorul cuprins:

    tabel

    2. În titlu şi pe tot parcursul textului Hotărîrii Guvernului nr. 79 din 23 ianuarie 2006 „Privind aprobarea Listei substanţelor narcotice, psihotrope şi a plantelor care conţin astfel de substanţe depistate în trafic ilicit, precum şi cantităţile acestora” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 16-19, art. 106), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „substanţe narcotice”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „substanţe stupefiante”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    3. În titlu şi pe tot parcursul textului Hotărîrii Guvernului nr. 128 din 6 februarie 2006 „Cu privire la aprobarea Cerinţelor tehnice faţă de încăperile şi obiectivele în care se păstrează substanţe narcotice, psihotrope şi/sau precursori” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.28-30, art. 171), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „substanţe narcotice”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „substanţe stupefiante”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    4. În titlu şi pe tot parcursul textului Hotărîrii Guvernului nr. 216 din 27 februarie 2006 „Privind tranzitul pe teritoriul Republicii Moldova al substanţelor narcotice, psihotrope şi precursorilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 39-42, art. 257), cu modificările ulterioare, cuvintele „substanţe narcotice”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „substanţe stupefiante”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    5. În titlu şi pe tot parcursul textului Hotărîrii Guvernului nr. 1382 din 8 decembrie 2006 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la reglementarea activităţilor de cultivare a plantelor care conţin substanţe narcotice sau psihotrope” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 189-192, art. 1476), cuvintele „substanţe narcotice”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „substanţe stupefiante”, la forma gramaticală corespunzătoare.