HGC108/2017
ID intern unic:  369218
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 108
din  28.02.2017
cu privire la modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului
nr. 331 din 5 mai 2011
Publicat : 03.03.2017 în Monitorul Oficial Nr. 67-71     art Nr : 166
    În temeiul articolului 27 din Legea nr. 200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 179-181, art. 610), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Din anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 5 mai 2011 „Cu privire la eliberarea invitaţiilor pentru străini” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 78-81, art. 381), poziţiile „22. Republica Populara Chineză”, „35. Emiratele Arabe Unite” şi „59. Statul Kuwait” se exclud.

    PRIM-MINISTRU                                                    Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                Andrei Galbur
    Ministrul afacerilor interne                                       Alexandru Jizdan

    Nr. 108. Chişinău, 28 februarie 2017.