HGC112/2017
ID intern unic:  369221
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 112
din  01.03.2017
cu privire la modificarea anexei nr.3 la
Hotărîrea Guvernului nr. 360 din 25 iunie 1996
Publicat : 03.03.2017 în Monitorul Oficial Nr. 67-71     art Nr : 169
    În temeiul prevederilor articolului 281 din Legea nr. 317-XIII din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituţională (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 8, art. 86), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    La punctul 34 din anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 360 din 25 iunie 1996 „Cu privire la controlul de stat al calităţii în construcţii” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 49-50, art. 415), cu modificările şi completările ulterioare, alineatul trei se abrogă.

    PRIM-MINISTRU                                                    Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul dezvoltării regionale
    şi construcţiilor                                                          Vasile Bîtca
    Ministrul finanţelor                                                    Octavian Armaşu

    Nr. 112. Chişinău, 1 martie 2017.