OMFC41/2017
ID intern unic:  369314
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 41
din  21.02.2017
cu privire la modificarea și abrogarea unor
acte normative ale Ministerului Finanțelor
Publicat : 03.03.2017 în Monitorul Oficial Nr. 67-71     art Nr : 412
    În temeiul pct.6 subpct. 4 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1265 din 14 noiembrie 2008 cu privire la reglementarea activității Ministerului Finanțelor (Monitorul Oficial, 2008, nr.208-209, art.1278), precum și în vederea executării prevederilor Legii nr.281 din 16 decembrie 2016 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial, 2016, nr.472-477, art.947),
ORDON:
    1. Se modifică Ordinul Ministerului Finanțelor nr.83 din 10 iunie 2013 cu privire la autorizarea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanțelor drept autoritate competentă de eliberare a formelor ce atestă rezidența și impozitul pe venit achitat de către nerezidenți în Republica Moldova (Monitorul Oficial, 2013, nr.125-129, art.858), după cum urmează:
    1) în titlul ordinului sintagma „Inspectoratului Fiscal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanțelor” se substituie cu sintagma „Serviciului Fiscal de Stat”;
    2) în pct.1 sintagma „inspectoratele fiscale de stat teritoriale şi Direcţia generală administrarea marilor contribuabili din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor” se substituie cu sintagma „Serviciul Fiscal de Stat”.
    2. Se modifică Ordinul Ministerului Finanțelor nr.110 din 28 iulie 2015 cu privire la aprobarea Formularului-tip forma IVAO15 „Darea de seamă privind impozitul pe venitul din activitatea operațională” (Monitorul Oficial, 2015, nr. 211-212, art. 1391), după cum urmează:
    1) în anexa nr.1 şi în anexa nr.2 (la pct.3) sintagma „Inspectoratului Fiscal de Stat” se substituie cu sintagma „Serviciul Fiscal de Stat”;
    2) în anexa nr.2 la pct.26 ultima propoziţie se expune în următoarea redacţie: „Autentificarea dării de seamă prin aplicarea stampilei nu este obligatorie”.
    3. Se abrogă Ordinul Ministerului Finanțelor nr.80 din 10.07.2012 pentru aprobarea Cererii privind scutirea de plata impozitului pe venit a organizațiilor necomerciale (Monitorul Oficial, 2012, nr.155-159, art.890).
    4. Prevederile pct. 1 şi pct.2 subpct.1) din prezentul ordin intră în vigoare de la 1 aprilie 2017, iar prevederile pct. 2 subpct.2) şi ale pct. 3 intră în vigoare la data publicării ordinului.
    5. Prevederile prezentului ordin se aduc spre cunoştinţă prin publicarea acestuia în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANŢELOR                                     Octavian ARMAȘU


    Nr. 41. Chişinău, 21 februarie 2017.