HGC118/2017
ID intern unic:  369324
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 118
din  02.03.2017
cu privire la completarea punctului 11 din
Condiţiile unice de salarizare a personalului
din unităţile bugetare
Publicat : 07.03.2017 în Monitorul Oficial Nr. 72     art Nr : 185
    În scopul executării prevederilor articolului 157 litera c) din Codul educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319-324, art. 634), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Punctul 11 din Condiţiile unice de salarizare a personalului din unităţile bugetare, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 66-69, art. 431), cu modificările şi completările ulterioare, se completează în final cu următorul text:
    „Pentru cadrele didactice din instituțiile de învățămînt general publice, în primii trei ani de activitate pedagogică, norma didactică se reduce la 75%, cu calcularea salariului lunar în cuantumul stabilit pentru norma didactică integrală.”
    2. Cheltuielile pentru punerea în aplicare a prezentei hotărîri vor fi suportate din contul mijloacelor alocate instituţiilor de învățămînt general publice pentru anii respectivi.
    3. Prevederile prezentei hotărîri se pun în aplicare începînd cu 1 ianuarie 2017.

    PRIM-MINISTRU                                                    Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul educaţiei                                                    Corina Fusu
    Ministrul finanţelor                                                    Octavian Armaşu

    Nr. 118. Chișinău, 2 martie 2017.