HCECC730/2017
ID intern unic:  369392
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 730
din  14.02.2017
pentru completarea Regulamentului privind
finanțarea activității partidelor politice, aprobat
 prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr. 4401 din 23 decembrie 2015
Publicat : 10.03.2017 în Monitorul Oficial Nr. 73-77     art Nr : 524     Data intrarii in vigoare : 14.02.2017
    În vederea corelării cadrului normativ referitor la finanțarea activității partidelor politice cu prevederile legislației în vigoare, în temeiul art. 18 alin. (2) și 22 alin. (2) lit. a) din Codul electoral nr. 1381-XII din 21 noiembrie 1997, al Legii nr. 241 din 13 octombrie 2016 pentru completarea articolului 28 din Legea nr. 294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:
    1. La punctul 61 litera a), în anexa nr. 7 poziția 4 și în anexa nr. 8 compartimentul III poziția 1 la Regulamentul privind finanțarea activității partidelor politice, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 4401 din 23 decembrie 2015, cu modificările ulterioare, după cuvintele „cheltuieli pentru întreținerea” se introduce sintagma „și/sau locațiunea”, mai departe după text.
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE
    COMISIEI ELECTORALE CENTRALE                               Alina RUSSU

    Secretar                                                                                     Veaceslav Agrigoroae

    Nr. 730. Chișinău, 14 februarie 2017.