OMEC32/2017
ID intern unic:  369456
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI
ORDIN Nr. 32
din  10.03.2017
cu privire la aprobarea completărilor ce se operează
în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010
Publicat : 17.03.2017 în Monitorul Oficial Nr. 78-84     art Nr : 541
    În temeiul prevederilor art. 104 lit. g) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Se aprobă, conform anexei, completările ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici-întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.
    2. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    VICEPRIM-MINISTRU,
    MINISTRUL ECONOMIEI                                 Octavian CALMÎC


    Nr. 32. Chişinău, 10 martie 2017.

Anexă
la Ordinul Ministerului Economiei
nr. 32 din 10 martie 2017

LISTA
agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor
de servicii
prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova
solicitanţilor plasării
mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare
activă, impozitate cu TVA la cota zero


Nr. d/o

Denumirea întreprinderii industriei uşoare prestatoare de servicii pe teritoriul Republicii Moldova

Menţiunile contractului încheiat pentru prestarea serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă

Tipul serviciilor în conformitate cu contractul

682
Î.C.S. „STEAUA-REDS” S.A.
cod fiscal 1003600134099
Nr. 01/06-01/17 din 06 ianuarie 2017
14.1
 
683
„CHERANG” S.R.L.
cod fiscal 1012600034193
Nr. 27/01 din 25 ianuarie 2017
 
14.1
 
684
„MOLDOVAN VASILE” Î.I.
cod fiscal 1002600043381
Nr. 36 din 07 februarie 2017
14.1
 
685
Î.C.S. „ENNSGERN” S.R.L.
cod fiscal 1005602006121
Nr. 03/2017 din 01 februarie 2017
 
14.1
 
686
„CORALAV-LUX” S.R.L.
cod fiscal 1003602005603
Nr. 02/2017 din 01 februarie 2017
14.1
687
„VIOMAS TEX” S.R.L.
cod fiscal 1013600021925
Nr. 24/01 din 01 decembrie 2016
14.1
 
688
„BECCARA” S.R.L.
cod fiscal 1003601002018
Nr. ST/01/02/2017 din 20 februarie 2017
14.1
689
„TRANSPARENT” S.R.L.
cod fiscal 1004600062829
Nr. 03 din 10 martie 2014
Nr. 20/2015 din 03 februarie 2015
14.1
14.1
690
„PROSENA PRIM” S.R.L.
cod fiscal 1014600025067
Nr. 9 din 02 martie 2017
14.1
 
691

„INTERNATIONAL INDUSTRY AND TRADING” S.R.L.

cod fiscal 1017611000047
Nr. 35 din 16 ianuarie 2017
Nr. 31 din 16 ianuarie 2017
14.1
14.1
692
„AKSAR COMPANY” S.R.L.
cod fiscal 1013600039140
Nr. 03 din 24 februarie 2017
14.1
693
„CORALAV-LUX” S.R.L.
cod fiscal 1003602005603
Nr. 1/2016 din 22 decembrie 2016
14.1
694
„VELITEXTIL-PROD” S.R.L.
cod fiscal 1011600024704
Nr. 5-06/04 din 07 martie 2017
14.1