OMAIAC38/2017
ID intern unic:  369460
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE
ORDIN Nr. 38
din  01.03.2017
cu privire la modificarea şi completarea
Ordinului nr. 79 din 5 aprilie 2016
Publicat : 17.03.2017 în Monitorul Oficial Nr. 78-84     art Nr : 545
    Avînd în vedere cerinţele tehnice recomandate de Organizaţia pentru Alimentaţie şi Agricultură a Naţiunilor Unite (FAO) privind mecanizarea durabilă pentru pregătirea terenului agricol şi însămînțarea, plantarea în timp util cu o fertilizare precisă,
    avînd în vedere condiţiile actuale climatice şi situaţiile reale din cîmp,
    în temeiul punctului 5 subpunctul 1) literele r) şi u) şi subpunctul 2) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 793 din 2 decembrie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 174-176, art. 875),
ORDON:
    1. Tabelul din Anexa la Ordinul Ministrului Agriculturii şi Industriei Alimentare nr. 79 din 5 aprilie 2016 pentru aprobarea Cerinţelor privind aplicarea Sistemului de agricultură conservativă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 100-105, art. 544) se modifică şi se completează după cum urmează:
    - la poziţia „No-till” coloana 4, textul:
    „Semănătoare cu fertilizator, cu brăzdare de tip monodisc/dubludisc sau brăzdar combinat cu secții turbo-disc.
    Presiunea la disc:
    - cel puţin 180 kg la semănătorile pentru culturile cerealiere;
    - cel puţin 200 kg la semănătorile pentru culturi tehnice;”
    se substituie cu textul:
    „a) Semănătoare pentru culturi cerealiere ale cărei secţii de semănat acţionează asupra solului cu o greutate nu mai mică de 110 kg/cm2 dotată cu cuţit turbo în faţa fiecărei secţii de semănat sau secţii cu cuţite tubo care mobilizează solul la adâncimea de semănat. În lipsa cuţitelor turbo greutatea secţiei de semănat nu va fi mai mică de 200 kg;
    b) Semănătoare pentru culturi prăşitoare ale cărei secţii de semănat acţionează asupra solului cu o greutate nu mai mică de 250 kg/cm2, echipată cu organe auxiliare rotative în faţa secţiei de semănat pentru înlăturarea resturilor vegetale, în special pentru semănătorile cu secţii dubludisc, iar în spate dotată cu secţie cu roţi care asigură acoperirea seminţelor şi tasarea stratului de sol. În cazul în care greutatea de pe secţia de semănat este mai mică decît cea indicată mai sus, dar aceasta nu este mai mică de 180 kg, obligatoriu semănătoarea va fi dotată cu cuţit turbo în faţă, pentru deschiderea rigolei întru asigurarea amplasării seminţei.”
    - la poziţia „Mini-till” coloana 4, textele:
    „- Scarificator (subsolier) cu ancore cu distanţa între ele suficientă şi garda la sol înaltă pentru efectuarea lucrărilor în cîmp, amestecarea resturilor vegetale cu solul pentru formarea unui substrat, iar adîncimea de lucru să permită lichidarea tălpii formate de plug pe parcursul anilor;” se substituie prin textul:
    „- Scarificator (subsolier, paraplow) cu ancore/daltă cu distanţa între ele suficientă şi garda la sol înaltă pentru afînarea solului lăsînd la suprafaţă cel puţin 30 la sută din resturile vegetale, iar adîncimea de lucru să permită lichidarea tălpii formate de plug;”;
    textul: „- Grapă combinată și Cultivator combinat cu dispozitive tehnice speciale care îndeplinesc la o singură trecere cel puţin 3 (trei) operaţii agricole: dezmiriştirea, afînarea, nivelarea solului, fertilizarea, şi au capacitatea de pregătire a patului germinativ;” se exclude.
    2. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Controlul asupra executării prezentului ordin îl exercită dl Iurie Uşurelu, viceministru.

    MINISTRUL AGRICULTURII
    ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE                                     Eduard GRAMA


    Nr. 38. Chişinău, 1 martie 2017.