HGM165/2017
ID intern unic:  369506
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 165
din  21.03.2017
pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de calculare a
pensiilor și modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru
stabilirea pensiilor
Publicat : 24.03.2017 în Monitorul Oficial Nr. 85-91     art Nr : 235
    MODIFICAT
   
HG187 din 15.03.19, MO101-107/22.03.19 art.213; în vigoare 01.04.19
   
HG1069 din 08.11.18, MO424-429/16.11.18 art.1151; în vigoare 01.01.19
    HG236 din 21.03.18, MO95-104/23.03.18 art.269
   
HG801 din 11.10.17, MO360-363/13.10.17 art.902    În temeiul Legii nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 42-44, art. 247), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind modalitatea de calculare a pensiilor și modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor, conform anexei nr. 1.
    2. Începînd cu 1 aprilie 2017, Casa Naţională de Asigurări Sociale va valoriza, conform unui grafic prealabil, pensiile beneficiarilor de pensii stabilite în anii 2001-2008, conform prevederilor prezentei hotărîri.
    3. Se stabilește că valorizarea venitului mediu lunar asigurat pentru pensiile aflate în plată se va efectua conform următoarelor etape:
    de la 1 noiembrie 2017  se vor valoriza pensiile beneficiarilor de pensii stabilite în anii 2009-2011;
    de la 1 aprilie  2018 se vor valoriza pensiile beneficiarilor de pensii stabilite în anii 2012-2013;
    de la 1 octombrie 2018 se vor valoriza pensiile beneficiarilor de pensii stabilite în perioada 1 ianuarie 2014-31 martie 2017.
    [Pct.3 modificat prin HG236 din 21.03.18, MO95-104/23.03.18 art.269]
    [Pct.3 modificat prin HG801 din 11.10.17, MO360-363/13.10.17 art.902]
    4. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 2.

    PRIM-MINISTRU                                                         Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                             Stela Grigoraş

    Nr. 165. Chişinău, 21 martie 2017.


    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin HG187 din 15.03.19, MO101-107/22.03.19 art.213; în vigoare 01.04.19]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG1069 din 08.11.18, MO424-429/16.11.18 art.1151; în vigoare 01.01.19]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG236 din 21.03.18, MO95-104/23.03.18 art.269]

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr.165
din 21 martie 2017

LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 417 din 3 mai 2000 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de calculare şi confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 54-56, art. 499).
    2. Punctul 6 din modificările și completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 363 din 8 aprilie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 61-63, art. 499).
    3. Punctul 1 din din modificările și completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1289 din 26 noiembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 188-191, art. 1346);
    4. Hotărîrea Guvernului nr. 328 din 19 martie 2008 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de calculare a pensiilor de asigurări sociale de stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 61-62, art. 396).
    5. Punctul 1 şi punctul 3 din din modificările și completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 756 din 7 octombrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 170-175, art. 831).
    6. Punctul 30 din din modificările și completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.928 din 12 decembrie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 263-269, art. 1001).
    7. Hotărîrea Guvernului nr. 1026 din 29 decembrie 2014 „Pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la modul de calculare a pensiilor de asigurări sociale de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 400-403, art. 1112).
    8. Punctul 2 din din modificările și completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1046 din 14 septembrie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 306-313  art. 1132).