OMFC48/2017
ID intern unic:  369572
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 48
din  15.03.2017
cu privire la modificarea și completarea unor ordine
Publicat : 24.03.2017 în Monitorul Oficial Nr. 85-91     art Nr : 589     Data intrarii in vigoare : 01.04.2017
    În scopul asigurării bunei administrări fiscale, precum și a executării Legii nr. 281 din 16 decembrie 2016 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 472-477, art.947),
ORDON:
    1. Ordinul Ministerului Finanțelor nr.105 din 28 iulie 2016 cu privire la aprobarea unor formulare aferente termenului de stingere a obligației fiscale prin amînare sau eșalonare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.247-255, art.1250) se modifică și se completează după cum urmează:
    1) la pct. 2 sintagma „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat” se substituie cu sintagma „Serviciul Fiscal de Stat”;
    2) în anexa nr.1 cuvintele „Organul Serviciului Fiscal de Stat” se substituie cu cuvintele „Subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat” și pe tot cuprinsul textului sintagma „Organul fiscal”, ”organului fiscal” la orice formă gramaticală se substituie cu sintagma „Serviciul Fiscal de Stat” la forma gramaticală corespunzătoare;
    3) în anexa nr.2 cuvintele „Organul Serviciului Fiscal de Stat” se substituie cu cuvintele „Subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat”, iar cuvintele „(denumirea organului fiscal)” se exclud.
    2. Ordinul Ministerului Finanțelor și al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr.122 din 29 octombrie 2012 și nr.163 din 19 octombrie 2012 cu privire la aprobarea Registrului producției agricole sechestrate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.237-241, art.1385) se modifică și se completează după cum urmează:
    1) la pct. 3 sintagma „organele fiscale teritoriale” se substituie cu sintagma „subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat”;
    2) în Registrul producției agricole sechestrate din anexă sintagma „Organul fiscal” se substituie cu sintagma „Subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat”.
    3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și intră în vigoare la 1 aprilie 2017.

    MINISTRUL FINANȚELOR                           Octavian ARMAȘU

    Nr. 48. Chişinău, 15 martie 2017.