HANREC109/2017
ID intern unic:  369581
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ
HOTĂRÎRE Nr. 109
din  17.03.2017
privind tarifele la energia termică livrată
consumatorilor de către S.A. „Termoelectrica”
Publicat : 24.03.2017 în Monitorul Oficial Nr. 85-91     art Nr : 597     Data intrarii in vigoare : 01.05.2017
    În temeiul prevederilor art. 9 alin. (2) lit. b) și art. 45 din Legea nr. 92 din 29.05.2014 cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării (Monitorul Oficial nr.178-184/415 din 11.07.2014), în conformitate cu Metodologia de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru energia termică livrată consumatorilor, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 482 din 6 septembrie 2012 (Monitorul Oficial nr. 234-236/1330 din 09.11.2012), și întru asigurarea alimentării în mod fiabil, la costuri minime necesare şi justificate a consumatorilor cu energie termică, Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă tariful pentru energia termică livrată consumatorilor de către S.A. „Termoelectrica” în mărime de 1 122 lei/Gcal (fără TVA).
    2. Se abrogă Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 232/2016 din 16 septembrie 2016.
    3. Se abrogă punctele 1.2, 1.3 și 2 la Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 429 din 21.10.2011 privind tarifele la producerea energiei electrice, energiei termice și de livrare a energiei termice consumatorilor finali (Monitorul Oficial nr. 182-186/1689 din 28.10.2011).
    4. Prezenta hotărâre intră în vigoare din 1 mai 2017.

    Sergiu CIOBANU,                                                    Octavian LUNGU,
    director                                                                      director

    Iurie ONICA,                                                            Ghenadie PÂRŢU,
    director                                                                      director

    Nr. 109/2017. Chişinău, 17 martie 2017.