OIFPSC377/2017
ID intern unic:  369604
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 377
din  15.03.2017
cu privire la modificarea și completarea unor ordine
ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

Publicat : 24.03.2017 în Monitorul Oficial Nr. 85-91     art Nr : 620     Data intrarii in vigoare : 01.04.2017
     În scopul executării prevederilor Legii nr. 281 din 16 decembrie 2016 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016,  nr.472-477, art. 947), precum şi în baza art. 133 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Ordinul IFPS nr.143 din 13 septembrie 2002 despre aprobarea formularelor de executare silită a obligației fiscale se modifică și se completează după cum urmează:
    1) în formularul „Hotărîre cu privire la executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului” din subpct. 1.1, sintagma „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat” se substituie cu sintagma „Serviciul Fiscal de Stat” și pe tot cuprinsul textului cuvintele „Șeful Inspectoratului Fiscal de Stat” se substituie cu cuvintele „Conducerea Serviciului Fiscal de Stat”;
    2) în formularul „Act de sechestru” din subpct. 1.2, cuvintele „al Inspectoratului Fiscal de Stat” se substituie cu cuvintele „al subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat”;
    3) în formularul „Act de ridicare a mijloacelor bănești în numerar a contribuabilului” din subpct. 1.3, sintagma „Inspectoratului Fiscal de Stat” se substituie cu sintagma „subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat”;
    4) în formularul „Act de ridicare a bunurilor” din subpct. 1.4, cuvintele „al Inspectoratului Fiscal de Stat pe” se substituie cu cuvintele „al subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat”;
    5) în formularul „Cerere pentru participare la licitație”(pentru persoane juridice) din subpct. 1.7, sintagma „Inspectoratul Fiscal de Stat” se substituie cu sintagma „Serviciul Fiscal de Stat”;
    6) În formularul „Cerere pentru participare la licitație” (pentru persoane fizice) din subpct. 1.8, sintagma „Inspectoratul Fiscal de Stat” se substituie cu sintagma „Serviciul Fiscal de Stat”;
    7) Pct. 4 din ordin se exclude.
    2. La pct. 2, 6, 7 și 8 din Ordinul IFPS nr. 167 din 20 februarie 2014 cu privire la executarea prevederilor art. 203 alin. (15) din Codul fiscal, pe tot cuprinsul textului sintagma „organul fiscal” la orice formă gramaticală se substituie cu sintagma „Serviciul Fiscal de Stat” la forma gramaticală corespunzătoare.
    3. Ordinul IFPS nr.1030 din 26 octombrie 2016 cu privire la aprobarea formularului tipizat al Cererii privind modificarea termenului de stingere a obligației fiscale prin eșalonare sau amînare și procedura examinării acesteia se modifică și se completează după cum urmează:
    1) pct.3 se exclude;
    2) în anexa nr. 1 „Șeful Inspectoratului Fiscal de Stat pe” se substituie cu cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”;
    3) în anexa nr. 2 pe tot parcursul textului sintagma „organul fiscal” se substituie cu sintagma „subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat”;
    4) pct.14 din anexa nr. 2 se exclude.
    4. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și intră în vigoare la 1 aprilie 2017.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                  Serghei PUŞCUŢA


    Nr. 377. Chişinău, 15 martie 2017.