HGC191/2017
ID intern unic:  369643
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 191
din  24.03.2017
cu privire la modificarea anexei nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 5 mai 2011
Publicat : 31.03.2017 în Monitorul Oficial Nr. 92-102     art Nr : 264
    În temeiul articolului 27 din Legea nr. 200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 179-181, art. 610), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Din anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 5 mai 2011 „Cu privire la eliberarea invitaţiilor pentru străini” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 78-81, art. 381), cu modificările şi completările ulterioare, poziţiile  „10. Belize”, „23. Republica Columbia”, „32. Uniunea Dominica”, „38. Republica Fiji”, „43. Grenada”, „52. Republica Insulelor Marshall”, „53. Insulele Solomon”, „58. Republica Kiribati”, „61. Regatul Lesotho”, „71. Statele Federale ale Microneziei”, „76. Republica Nauru”, „82. Republica Palau”, „87. Statul Independent Samoa”,  „88. Republica Democratică São Tome şi Principe”, „92. Sfînta Lucia”, „93. Sfîntul Vincenţiu şi Grenadine”, „102. Republica Democratică Timorul de Est/Timorul Oriental”, „105. Regatul Tonga”, „106. Republica Trinidad-Tobago” şi „109. Tuvalu” se exclud.

    PRIM-MINISTRU                                                    Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                 Andrei Galbur
    Ministrul afacerilor interne                                        Alexandru Jizdan

    Nr. 191. Chişinău, 24 martie  2017.