LPC6/2017
ID intern unic:  369718
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 6
din  02.03.2017
pentru completarea articolului 4 din Legea taxei
de stat nr. 1216/1992
Publicat : 31.03.2017 în Monitorul Oficial Nr. 103-108     art Nr : 145     Data intrarii in vigoare : 01.05.2017
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. − Articolul 4 din Legea taxei de stat nr. 1216/1992 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 53–55, art. 302), cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Organizaţiile şi cetăţenii străini care implementează proiecte de dezvoltare sau de asistenţă tehnică externă în baza unui tratat internaţional sînt scutiţi, în condiţiile şi în limitele stabilite de tratatul internaţional, de plata taxei de stat pentru serviciile prestate de autorităţile şi instituţiile publice.”
    Art. II. − Prezenta lege intră în vigoare după o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                              Andrian CANDU

    Nr. 6. Chișinău, 2 martie 2017.