DPC107/2017
ID intern unic:  369728
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 107
din  29.03.2017
privind numirea în funcție a unui judecător și modificarea
Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 88-VIII din 22 martie 2017
Publicat : 31.03.2017 în Monitorul Oficial Nr. 103-108     art Nr : 153
    În temeiul art. 116 alin. (2) și (5) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 20 alin. (4) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Art. 1. - Doamna Natalia CLEVADÎ se numește, prin transfer, în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău.
    Art. 2. - În Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 88-VIII din 22 martie 2017 privind numirea în funcție a unor judecători, poziția „CLEVADÎ Natalia - la Judecătoria Chișinău” se exclude.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                       Igor DODON

    Nr. 107-VIII. Chişinău, 29 martie 2017.