LPC39/2017
ID intern unic:  369744
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 39
din  24.03.2017
pentru modificarea articolului 6 din Legea nr. 575/2003
privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în
sistemul bancar
Publicat : 07.04.2017 în Monitorul Oficial Nr. 109-118     art Nr : 167     Data intrarii in vigoare : 01.01.2018
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 6 alineatul (1) din Legea nr. 575/2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 30–34, art. 169), cu modificările și completările ulterioare, cifrele „6000” se substituie cu cifrele „20 000”.
    Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2018.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                     Andrian CANDU

    Nr. 39. Chișinău, 24 martie 2017.