HGC208/2017
ID intern unic:  369778
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 208
din  04.04.2017
cu privire la completarea Condițiilor unice de salarizare
a personalului din unitățile bugetare, aprobate prin
Hotărîrea Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006
Publicat : 07.04.2017 în Monitorul Oficial Nr. 109-118     art Nr : 283
    Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Condițiile unice de salarizare a personalului din unitățile bugetare, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.66-69, art. 431), cu modificările și completările ulterioare, se completează cu punctul 81 cu următorul cuprins:
    „81. Angajații instituțiilor de învățămînt preuniversitar, inclusiv din școlile sportive, precum și angajații instituțiilor de învățămînt superior și postuniversitar finanțat de la buget, salarizați în baza Rețelei tarifare unice, începînd cu 1 mai 2017 beneficiază de spor lunar la salariul de funcție (salariul tarifar) în cuantum de 100 lei.”
    2. Cheltuielile ocazionate de punerea în aplicare a prezentei hotărîri vor fi suportate din contul şi în limita cheltuielilor de personal prevăzute în bugetul instituţiilor pe anul respectiv.

    PRIM-MINISTRU                                                   Pavel FILIP
    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                      Stela Grigoraş
    Ministrul finanţelor                                                  Octavian Armaşu

    Nr. 208. Chişinău, 4 aprilie 2017.