HCNPFC11/7/2017
ID intern unic:  369821
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 11/7
din  17.03.2017
cu privire la modificarea Regulamentului privind fondul
de lichidităţi al asociaţiilor de economii şi împrumut
Publicat : 07.04.2017 în Monitorul Oficial Nr. 109-118     art Nr : 713
ÎNREGISTRAT:
la Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr.1203 din 30 martie 2017
Ministru ____Vladimir Cebotari
    În temeiul art. 8 lit. b) și lit. e), art. 21 alin. (1), art. 22 alin. (2), art. 25 alin. (2) din Legea nr. 192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), art. 9 alin.(2) lit. c) și art. 35 din Legea asociaţiilor de economii şi împrumut nr.139-XVI din 21.06.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.112-116, art.506),
COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:

    Regulamentul privind fondul de lichidităţi al asociaţiilor de economii şi împrumut, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 16/3 din 27.03.2015, înregistrată la Ministerul Justiţiei cu nr. 1040 din 22.04.2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 105-109, art. 699), se modifică după cum urmează:
    1. Pct. 15 va avea următorul conținut:
    „15. Mijloacele băneşti ale FDE vor fi investite în depozite bancare la termen în bănci comerciale care nu sunt supuse rezoluției în conformitate cu prevederile Titlului IV din Legea privind redresarea și rezoluția băncilor nr.232 din 3 octombrie 2016, în funcţie de cele mai avantajoase condiţii oferite, dar nu mai mult de 50 la sută într-o bancă comercială care asigură pe parcursul a şase luni consecutive înainte de selectare următoarele condiţii de eligibilitate:
    1) cuantumul capitalului minim, coeficientul lichidităţii curente (principiul II) şi coeficientul suficienţei capitalului ponderat la risc corespund normativelor stabilite de Banca Naţională a Moldovei, şi
    2) raportul dintre soldul datoriei de credite neperformante şi soldul datoriei de credite este de cel mult 15%”.
    2. La pct. 19, sintagma „365 de zile calendaristice” se substituie cu sintagma „24 luni”.
    3. La pct. 22 subpct. 3) se exclude.
    4. La pct. 25 subpct. 1), sintagma „de cinci ori” se substituie cu sintagma „de șase ori”.

    VICEPREȘEDINTELE COMISIEI
    NAȚIONALE A PIEȚEI FINANCIARE                            Iurie FILIP

    Nr. 11/7. Chişinău,  17 martie 2017.