LPC32/2017
ID intern unic:  369871
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 32
din  17.03.2017
pentru completarea articolului 6 din Legea ocrotirii sănătăţii
nr. 411/1995
Publicat : 14.04.2017 în Monitorul Oficial Nr. 119-126     art Nr : 189
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Articolul 6 din Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411/1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 34, art. 373), cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu litera e1) cu următorul cuprins:
    „e1) pot asigura, cu titlu gratuit, instituțiile medico-sanitare publice și instituțiile publice de expertiză medico-legală cu încăperi necesare pentru prestarea serviciilor medicale populației, cu obligația de a utiliza spațiul atribuit gratuit conform destinației prevăzute în contract;”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                       Andrian CANDU

    Nr. 32. Chişinău, 17 martie 2017.