OMSC265/2017
ID intern unic:  369917
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
ORDIN Nr. 265
din  31.03.2017
cu privire la modificarea şi completarea
Ordinului nr. 960 din 1 octombrie 2012

Publicat : 21.04.2017 în Monitorul Oficial Nr. 128-132     art Nr : 822
    În scopul îmbunătățirii modului de prescriere și eliberare a medicamentelor și formării mecanismelor de prevenire a utilizării iraționale a acestora, precum și în temeiul pct. 9 al Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.397 din 31 mai 2011,
ORDON:
    1. Ordinul nr.960 din 1 octombrie 2012 „Cu privire la modul de prescriere şi eliberare a medicamentelor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.216-220, art. 1223) se modifică și se completează după cum urmează:
    1) Anexa nr.1:
    a) la punctul 1 după sintagma “şi parafei personale a medicului” se completează cu sintagma “, excepție fac medicamentele combinate (conțin trei și mai multe substanțe active) care se prescriu în denumiri comerciale (DC),”;
    b) la punctul 7 sintagma “active, apoi cele auxiliare” se substituie cu sintagma “, toxice, stupefiante, psihotrope, puternic active, apoi cele anodine”;
    2) Anexa nr.2:
    la punctul 3 sintagma “pot fi prescrise nu mai mult de două denumiri de medicamente” se substituie cu sintagma “poate fi prescris și eliberat doar un medicament cu conținut de substanțe active”;
    3) Anexa nr.4:
    a) la punctul 1 după sintagma “Denumirea Comună Internaţională a acestora” se completează cu sintagma “, iar în cazul cînd medicamentul este combinat (conține trei și mai multe substanțe active) se eliberează conform denumirii comerciale a acestora”;
    b) la punctul 2 sintagma “registru special” se substituie cu sintagma “Registrul reţetelor nevalabile (anexă la Regulile de eliberare a medicamentelor din farmacii)”;
    c) la punctul 13 după sintagma “ pct.13 al Regulilor generale de prescriere a medicamentelor” se completează cu sintagma “precum și rețetele cu conținut de antibiotice”;
    d) după punctul 17 se introduce punctul 18 cu următorul conținut:
    “18. Farmacistul este obligat, în cazurile în care reţetele se reţin în farmacie, să indice pe verso rețetei denumirea comercială a medicamentului eliberat.”
    e) în final se completează cu anexa “Registrul reţetelor nevalabile” (se anexează).
    2. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova
    3. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dnei Liliana Iașan, viceministru.

    MINISTRUL SĂNĂTĂȚII                                        Ruxanda  GLAVAN

    Nr. 265. Chişinău, 31 martie 2017.

   
anexa