OSVC129/2017
ID intern unic:  369948
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 129
din  11.04.2017
cu privire la modificarea anexelor nr.1şi nr. 8 la
Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009
„Cu privire la aprobarea Normelor tehnice privind
imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei
vamale în detaliu”
Publicat : 14.04.2017 în Monitorul Oficial Nr. 119-126     art Nr : 758     Data intrarii in vigoare : 14.04.2017
    Întru asigurarea aplicării uniforme a legislaţiei fiscale şi vamale în vigoare şi în scopul eficientizării activităţii posturilor vamale, precum şi în temeiul prevederilor art.12 al Codului vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20.07.2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în temeiul pct.7 şi 8 din Regulamentul Serviciului Vamal, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 4 din 2 ianuarie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.3-5, art.15), cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
    1. Capitolul III, punctul 22, secţiunea C, rubrica 2 – "Expeditor/Exportator" din anexa nr.1 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24 decembrie 2009 referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu va avea următoarea redacţie:
    “Se înscrie denumirea şi adresa exportatorului sau a vînzătorului mărfii desemnat în contract sau documentul comercial.
    În cazul operaţiilor care diferă de operaţiile de vînzare-cumpărare se indică iniţiatorul livrării mărfii pe teritoriul Republicii Moldova şi/sau persoana care are raporturi juridice cu persoana înregistrată în Republica Moldova, iar în caz dacă aceasta nu este cunoscută – expeditorul”.
    2. Se modifică anexa nr.8 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor Tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea Declaraţiei vamale în detaliu”, după cum urmează:
    2.1 După codul 1171 ZCV DROCHIA, BĂLŢI (PVI), se introduce un cod nou:

1172
ZCV FĂLEŞTI, BĂLŢI (PVI)
 

    2.2 Se exclude codul 2142 ZCV FĂLEŞTI, ZEL UNGHENI (PVI).
    2.3 După codul 2020 UNGHENI (PVFI, feroviar), se introduce un cod nou:

2021
ZCV UNGHENI, UNGHENI (PVFI, feroviar)
 

    2.4 După codul 2300 AEROPORT INTERNATIONAL CHIŞINĂU (PVFI,  aerian),  se introduce un cod nou:

2310
CUCIURGAN, (PVFI, rutier)
PERVOMAISC

    3. Direcţia Dezvoltare şi Securitate Informaţională şi Î.S. „Vamservinform” vor opera modificările corespunzătoare în SI„Asycuda World”.
    4. Şefii birourilor vamale vor aduce la cunoştinţa colaboratorilor vamali, brokerilor vamali şi declaranţilor în nume propriu prevederile prezentului ordin.
    5. Responsabilitatea pentru executarea prezentului ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale.
    6. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Departamentului venituri şi control vamal.
    7. Prezentului ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                    Vitalie VRABIE

    Nr. 129-O. Chişinău, 11 aprilie 2017.