HPC76/2017
ID intern unic:  370021
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 76
din  28.04.2017
pentru completarea Hotărîrii Parlamentului nr. 433/1990
cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare
şi la zilele de odihnă în Republica Moldova
Publicat : 05.05.2017 în Monitorul Oficial Nr. 144-148     art Nr : 234     Data intrarii in vigoare : 28.04.2017
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art. I. – Hotărîrea Parlamentului nr. 433/1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în Republica Moldova, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La punctul 1 litera b), după poziţia „ - Ziua Victoriei şi a comemorării eroilor căzuţi pentru Independenţa Patriei (9 mai);” se introduce o poziție nouă cu următorul cuprins:
    „ - Ziua Europei (9 mai);”.
    2. La punctul 2, după poziția „- 9 mai – Ziua Victoriei şi a comemorării eroilor căzuţi pentru Independenţa Patriei;” se introduce o poziție nouă cu următorul cuprins:
    „- 9 mai – Ziua Europei;”.
    Art. II. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                           Andrian CANDU

    Nr. 76. Chişinău, 28 aprilie 2017.