HGC270/2017
ID intern unic:  370044
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 270
din  03.05.2017
cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea
Guvernului nr. 816 din 11 noiembrie 2015
Publicat : 05.05.2017 în Monitorul Oficial Nr. 144-148     art Nr : 346
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    La poziția 13 coloana 5 din anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 816 din 11 noiembrie 2015 „Cu privire la acordarea dreptului de organizare a studiilor superioare de doctorat instituțiilor de învățămînt superior, consorțiilor, parteneriatelor naționale și internaționale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 306-310, art. 909), cu completările ulterioare, textul „(transmisii planetare procesionale)” se exclude.

    PRIM-MINISTRU                                                          Pavel FILIP


    Contrasemnează:
    Ministrul educaţiei                                                          Corina Fusu

    Nr. 270. Chişinău, 3 mai 2017.