HGC280/2017
ID intern unic:  370053
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 280
din  03.05.2017
pentru modificarea Regulamentului cu privire
la mecanismul desemnării procentuale
Publicat : 05.05.2017 în Monitorul Oficial Nr. 144-148     art Nr : 355
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Regulamentul cu privire la mecanismul desemnării procentuale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1286 din 30 noiembrie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 416-422, art. 1382) se modifică după cum urmează:
    1) la punctele 1 și 15, textul „aferent veniturilor impozitate conform art. 88-90 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997” se exclude;
    2) la punctul 21, textul „aferent veniturilor impozitate conform art.88-90 din Codul fiscal şi reflectat în darea de seamă stabilită la art. 92 alin. (4) din Codul fiscal” se exclude.

    PRIM-MINISTRU                                                          Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul justiţiei                                                             Vladimir Cebotari
    Ministrul finanţelor                                                          Octavian Armaşu

    Nr. 280. Chişinău, 3 mai 2017.