LPC28/2017
ID intern unic:  370089
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 28
din  17.03.2017
pentru completarea articolului 1241 din
Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003
Publicat : 28.04.2017 în Monitorul Oficial Nr. 134-143     art Nr : 214
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – La articolul 1241 din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 159–162, art. 648), cu modificările și completările ulterioare, alineatul (4) se completează în final cu textul: „Indemnizația paternală pentru funcționarul public cu statut special se achită din bugetul de stat la locul de muncă al acestuia.”

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                            Andrian CANDU

    Nr. 28. Chișinău, 17 martie 2017.