HGC291/2017
ID intern unic:  370150
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 291
din  05.05.2017
cu privire la completarea Listei agenţilor economici cu drept
de prelungire a termenului  de plată a TVA şi a taxei vamale,
pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult  de 180 de zile,
la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele
de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor
destinate  exportului, aprobată prin Hotărîrea Guvernului
nr.359 din 26 mai 2014
Publicat : 12.05.2017 în Monitorul Oficial Nr. 149-154     art Nr : 369
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Lista agenţilor economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.359 din 26 mai 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.134-141, art.397), cu completările ulterioare, se completează cu poziţiile 24 şi 25 cu următorul cuprins:

„24.
„IНСЕКО” SRL
1011607000806

Fabricarea produselor de morărit

 25.
„GrupBiz-SV” SRL
1010600034960

Producția de panel din lemn”.


    PRIM-MINISTRU                                                       Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                      Octavian Calmîc
    Ministrul finanţelor                                                       Octavian Armaşu

    Nr. 291. Chişinău, 5 mai 2017.