LPC72/2017
ID intern unic:  370177
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 72
din  13.04.2017
pentru completarea articolului 23 din Legea asigurării
cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul
de comandă și din trupele organelor afacerilor
interne nr. 1544/1993
Publicat : 19.05.2017 în Monitorul Oficial Nr. 155-161     art Nr : 263
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Аrt. I. – Articolul 23 din Legea asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544/1993 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 247–251, art. 752), cu modificările și completările ulterioare, se completează cu litera a1) cu următorul cuprins:
    „a1) pentru persoanele încadrate în grad de dizabilitate severă în urma participării la acțiunile de luptă din Afganistan și în urma acțiunilor de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și a independenței Republicii Moldova din rîndul militarilor în termen – 3500 lei, încadrate în grad de dizabilitate accentuată – 2500 lei și încadrate în grad de dizabilitate medie – 1500 lei;”.
    Art. II. – Mărimea pensiilor stabilite pentru categoriile menționate la art. 23 lit. a1) din Legea asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544/1993 se recalculează, în condițiile prezentei legi, de la 1 martie 2017.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                           Andrian  CANDU

    Nr. 72. Chișinău, 13 aprilie 2017.