OSVC156/2017
ID intern unic:  370238
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 156
din  03.05.2017
cu privire la modificarea anexei nr. 8 la Ordinul Serviciului Vamal
nr.346-O din 24.12.2009 „Cu privire la aprobarea Normelor tehnice
privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale
în detaliu”
Publicat : 19.05.2017 în Monitorul Oficial Nr. 155-161     art Nr : 892     Data intrarii in vigoare : 19.05.2017
    Întru asigurarea funcţionării eficiente a posturilor vamale, repartizării uniforme a sarcinilor în activitate, precum şi în temeiul alin. (4) art. 9 din Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20.07.2000 şi pct.7 şi 8 din Regulamentul Serviciului Vamal, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 4 din 2 ianuarie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.3-5, art.15), cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
    1. Se modifică Anexa nr.8 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor Tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu”, după cum urmează:
    1.1 postul vamal cu codificarea 2310 va avea următoarea denumire:
2310
CENTRU TRANZIT GAZ
 
    1.2 după codul 2310 se introduce un cod nou:
2320
CUCIURGAN (PVFI, rutier)
PERVOMAISC
    1.3 codificarea 2160 şi denumirea postului vamal se va exclude;
    1.4 după codul 2150 CĂUŞENI 1 (PVI), se introduce un cod nou:
2151
ZCV CĂUŞENI CALEA FERATĂ, CĂUŞENI 1 (PVI)
 
    2. În vederea executării prezentului ordin, Direcţia dezvoltare şi securitate informaţională şi Î.S. „Vamservinform” vor opera completările şi modificările corespunzătoare în SI „ASYCUDA World”.
    3. Şefii birourilor vamale vor aduce la cunoştinţa colaboratorilor vamali, brokerilor vamali şi declaranţilor în nume propriu prevederile prezentului ordin.
    4. Responsabilitatea pentru executarea prezentului ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale.
    5. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Departamentului venituri şi control vamal.
    6. Prezentului ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                        Vitalie VRABIE

    Nr. 156-O. Chişinău, 3 mai 2017.