OMFC76/2017
ID intern unic:  370359
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 76
din  16.05.2017
cu privire la abrogarea Ordinului ministrului
finanțelor nr. 42 din 7 iulie 2004
Publicat : 26.05.2017 în Monitorul Oficial Nr. 162-170     art Nr : 935
    În legătură cu intrarea  în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 235 din 19 aprilie 2017 pentru  aprobarea  Regulamentului privind stingerea obligației fiscale prin compensare și/sau restituirea mijloacelor bănești,  în temeiul prevederilor art. 175 alin. (9) din Codul fiscal și al pct. 6 subpunctele 2), 4) din Hotărârea Guvernului nr. 1265 din 14 noiembrie 2008 cu privire la reglementarea activității Ministerului Finanțelor  (Monitorul Oficial, 2008, nr. 208-209, art. 1278),
ORDON:
    1. Se abrogă Ordinul ministrului finanțelor nr. 42 din 7 iulie 2004 cu privire la aprobarea Regulamentului  privind stingerea obligației fiscale prin compensare (Monitorul Oficial, 2004, nr.163-167, art. 320). 
    2. Subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat în activitatea lor se vor ghida de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 235 din 19 aprilie 2017 (Monitorul Oficial, 2017, nr. 127, art. 304).
    3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                Octavian ARMAŞU

    Nr. 76. Chişinău, 16 mai 2017.