OMEC84/2017
ID intern unic:  370576
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI
ORDIN Nr. 84
din  31.05.2017
cu privire la aprobarea completărilor ce se operează
în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010
Publicat : 09.06.2017 în Monitorul Oficial Nr. 181-189     art Nr : 1015
    În temeiul prevederilor art. 104 lit. g) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Se aprobă, conform anexei, completările ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici - întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.
    2. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    VICEPRIM-MINISTRU,
    MINISTRUL ECONOMIEI                                    Octavian CALMÎC

    Nr. 84. Chişinău, 31 mai 2017.

Anexa

la Ordinul Ministerului Economiei

nr. 84 din 31 mai 2017


LISTA

agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor

de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova

solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare

activă, impozitate cu TVA la cota zero


Nr.
d/o

Denumirea întreprinderii industriei uşoare prestatoare de servicii pe teritoriul Republicii Moldova

Menţiunile contractului încheiat pentru prestarea serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă

Tipul serviciilor în conformitate cu contractul

712
„PROELINICA” S.R.L.
cod fiscal 1011600015836
F/Nr. din 18 aprilie 2017
F/Nr. din 18 aprilie 2017
14.1
14.1
713
„AKSAR COMPANY” S.R.L.
cod fiscal 1013600039140
Nr. 30 din 1 octombrie 2016
14.1
 
714
„ArtStiLux” S.R.L.
cod fiscal 1003600065018
Nr. 01/06-07/17 din 4 aprilie 2017
14.1
715
S.C. „BERLAGR” S.R.L.
cod fiscal 1007600061007
Nr. 1 din 26 aprilie 2017
Nr. 3/2017 din 28 aprilie 2017
14.1
14.1
716
„VELITEXTIL-PROD” S.R.L.
cod fiscal 1011600024704
Nr. 5-06/07 din 18 mai 2017
 
14.1
 
717
„VITTEKT-M” S.R.L.
cod fiscal 1009600035671
Nr. 0505/2017 din 5 mai 2017
14.1
718
„INFINITEXTIL” S.R.L.
cod fiscal 1011600042403
Nr. 170524 din 24 mai 2017
14.1