OMFC83/2017
ID intern unic:  370577
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 83
din  26.05.2017
privind modificarea şi completarea
Clasificaţiei bugetare
Publicat : 09.06.2017 în Monitorul Oficial Nr. 181-189     art Nr : 1016     Data intrarii in vigoare : 26.05.2017
    În temeiul articolului 27 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 și în scopul reglementării şi perfecţionării modului de reflectare a unor indicatori bugetari,
ORDON:
    În Ordinul ministrului finanţelor nr.208 din 24 decembrie 2015 „Privind Clasificaţia bugetară” se operează următoarele modificări și completări:
    1. Anexa nr. 8 „Clasificaţia programelor:
    B. Activități”:
    1.1.    Se completează cu coduri noi în următoarea redacție:
    „70191 Proiectul „Îmbunătățirea și reabilitarea Nodului Hidrotehnic Costești – Stînca, etapa I”;
    70196 Proiectul „Consolidarea guvernanței parlamentare în Republica Moldova”. ”
    2. În anexa nr. 11 „Clasificaţia economică”:
    2.1.    Se introduc coduri noi în următoarea redacție:
    „143325 Amenzi contravenționale aplicate de către Serviciul Fiscal de Stat încasate în fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală;
    193116 Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul central al unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special şi bugetele locale de nivelul I pentru infrastructura drumurilor;
    293116 Transferuri curente acordate cu destinaţie specială între bugetul central al unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special şi bugetele locale de nivelul I pentru infrastructura drumurilor.
    3. În anexa nr.12 „Norme metodologice privind aplicarea Clasificației economice”:
    3.1.    Se introduc coduri noi și descrieri în următoarea redacție:
    „143325 Amenzi contravenționale aplicate de către Serviciul Fiscal de Stat încasate în fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală
    La acest element se reflectă amenzile contravenționale încasate în fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, aplicate de către Serviciul Fiscal de Stat, conform prevederilor Codului contravențional.”
    „193116 Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul central al unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special şi bugetele locale de nivelul I pentru infrastructura drumurilor;
    293116 Transferuri curente acordate cu destinaţie specială între bugetul central al unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special şi bugetele locale de nivelul I pentru infrastructura drumurilor”.
    3.2. Codul 143322  „Amenzi  aplicate  de către organele Serviciul Fiscal de Stat, încasate în bugetul fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală” se completează cu textul în următoarea redacție:
    „La acest element se reflectă amenzile încasate în fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, aplicate  de către Serviciul Fiscal de Stat, conform prevederilor Codului fiscal.”
    3.3. Codul 142247 cu denumirea corespunzătoare se exclude.
    4. Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    VICEMINISTRUL FINANȚELOR                           Maria CĂRĂUŞ

    Nr. 83. Chişinău, 26 mai 2017.