HGC420/2017
ID intern unic:  370614
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 420
din  12.06.2017
cu privire la abrogarea unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 16.06.2017 în Monitorul Oficial Nr. 190-200     art Nr : 509
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei.

    PRIM-MINISTRU                                                   Pavel FILIP
    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                  Octavian Calmîc

    Nr. 420. Chişinău, 12 iunie 2017.

Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr.420
din 12 iunie 2017

LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr.1465 din 8 decembrie 2003 „Cu privire la aprobarea Regulilor de înlocuire a produselor nealimentare şi a termenelor de garanţie” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.248-253, art.1530).
    2. Hotărîrea Guvernului nr.862 din 26 iulie 2004 „Privind perfecţionarea sistemului de control de stat specializat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.131, art.1034).
    3. Hotărîrea Guvernului nr.1188 din 2 noiembrie 2007 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1465 din 8 decembrie 2003” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.175-177, art.1232).
    4. Punctul 17 din anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.1402 din 9 decembrie 2008 „Cu privire la crearea Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.221-222, art.1410).
    5. Punctul 5 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.291 din 15 aprilie 2009  (Monitorul Oficial al Republici Moldova, 2009, nr.80-81, art.342).
    6. Punctul 11 din anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.384 din 12 mai 2010 „Cu privire la Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.78-80, art.455).
    7. Punctul 1 din anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.936 din 9 decembrie 2011 „Privind crearea Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor şi aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale acesteia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.222-226, art.1022).
    8. Punctul 7 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.68 din 2 februarie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.30-33, art.91).
    9. Hotărîrea Guvernului nr.597 din 13 august 2012 „Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de efectuare a activităţilor de supraveghere a pieţei de către Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.345-35l, art.1010).
    10. Punctul 16 din anexa nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr.51 din 16 ianuarie 2013 „Privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.15-17, art.89).
    11. Punctul 2 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.895 din 27 octombrie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.325-332, art.962).