LPC99/2017
ID intern unic:  370641
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 99
din  02.06.2017
pentru completarea articolului 9 din Legea nr. 220/2007
privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a
întreprinzătorilor individuali
Publicat : 23.06.2017 în Monitorul Oficial Nr. 201-213     art Nr : 336
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – La articolul 9  din Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 184–187, art. 711), cu modificările și completările ulterioare, alineatul (7) se completează în final cu textul: „Organul înregistrării de stat transferă Centrului Național de Terminologie plățile colectate pentru verificarea corectitudinii lingvistice a denumirii persoanei juridice.”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                        Andrian CANDU

    Nr. 99. Chişinău, 2 iunie 2017.