HGC340/2017
ID intern unic:  370655
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 340
din  26.05.2017
privind abrogarea unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 23.06.2017 în Monitorul Oficial Nr. 201-213     art Nr : 522
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei.

    PRIM-MINISTRU                                                     Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                    Octavian Armaşu

    Nr. 340. Chişinău, 26 mai 2017.


Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr.340
din 26 mai 2017


LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 98 din 31 ianuarie 2005 „Pentru aprobarea Regulamentului privind formarea şi utilizarea mijloacelor speciale ale instituţiilor publice de la oferirea documentelor de licitaţie” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 20-23, art. 150).
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 1513  din  29 decembrie 2007 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 98 din 31 ianuarie 2005” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 8-10, art. 48).
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 352 din 5 mai 2009 „Pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea achiziţiilor publice de servicii de proiectare a lucrărilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 89-90, art. 403).
    4. Punctul 21 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 661 din 10 noiembrie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 163-164, art. 729).
    5. Hotărîrea Guvernului nr. 1121 din 10 decembrie 2010 „Cu privire la aprobarea Documentaţiei standard pentru realizarea achiziţiilor publice de lucrări” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 247-251, art. 1240).
    6. Hotărîrea Guvernului nr. 723 din 28 septembrie 2012 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 208, art. 781).
    7. Hotărîrea Guvernului nr. 763 din 11 octombrie 2012 „Cu privire la aprobarea Documentaţiei-standard pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri şi servicii” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 216-220, art. 825).
    8. Punctul 35 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 928 din 12 decembrie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 263-269, art.1001).
    9. Punctul 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 545  din  17 iulie 2013 „Cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013,  nr. 152-158, art. 639).
    10. Hotărîrea Guvernului nr. 794 din 8 octombrie 2013 „Pentru aprobarea Regulamentului privind achiziţiile publice folosind procedura de negociere” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 228-232, art. 906).