OMFC87/2017
ID intern unic:  370675
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 87
din  08.06.2017
privind modificarea şi completarea
Clasificaţiei bugetare
Publicat : 23.06.2017 în Monitorul Oficial Nr. 201-2013     art Nr : 1166     Data intrarii in vigoare : 08.06.2017
    În temeiul articolului 27 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 și în scopul reglementării şi perfecţionării modului de reflectare a unor indicatori bugetari,
ORDON:
    În Ordinul ministrului finanţelor nr.208 din 24 decembrie 2015 „Privind Clasificaţia bugetară” se operează următoarele modificări și completări:
    1. Anexa nr. 8 „Clasificaţia programelor:
    B. Activități”:
    1.1. Se completează cu cod nou în următoarea redacție:
    „00458 Plăți aferente hotărîrilor și deciziilor Сurții Europene a Drepturilor Omului”.
    2. În anexa nr. 11 „Clasificaţia economică”:
    2.1. Se introduc coduri noi în următoarea redacție:
    „3193 Micșorarea activelor nemateriale în curs de execuție;
    31931 Realizarea activelor nemateriale în curs de execuție;
    319310 Realizarea activelor nemateriale în curs de execuție;
    3194  Micșorarea activelor materiale în curs de execuție;
    31941 Realizarea clădirilor în curs de execuție;
    319410 Realizarea clădirilor în curs de execuție;
    31942 Realizarea construcțiilor speciale în curs de execuție;
    319420 Realizarea construcțiilor speciale în curs de execuție;
    31943 Realizarea instalațiilor de transmisie în curs de execuție;
    319430 Realizarea instalațiilor de transmisie în curs de execuție;
    31949 Realizarea altor active materiale în curs de execuție;
    319490 Realizarea altor active materiale în curs de execuție”.
    3. În anexa nr.12 „Norme metodologice privind aplicarea Clasificației economice”:
    3.1. Se introduc coduri noi în următoarea redacție:
    „319300 Micșorarea activelor nemateriale în curs de execuție;
    319310 Realizarea activelor nemateriale în curs de execuție;
    319400 Micșorarea activelor materiale în curs de execuție;
    319410 Realizarea clădirilor în curs de execuție;
    319420 Realizarea construcțiilor speciale în curs de execuție;
    319430 Realizarea instalațiilor de transmisie în curs de execuție;
    319490 Realizarea altor active materiale în curs de execuție”.
    3.2. Descrierea codului 282900 „Cheltuieli capitale neatribuite la alte  categorii” la final se completează cu textul în următoarea redacție:
     „ , cheltuielile pentru elaborarea sistemului de documente normative în construcții.”
    3.3. În descrierea codului 336000 „Materiale de uz gospodăresc și rechizite de birou” sintagma „săpun, perii” se substituie cu sintagma „produse pentru igienă”.
    3.4. În descrierea codului 342000 „Animale tinere și la îngrășat” sintagma „procurarea” se substituie cu sintagma „valoarea”, iar textul „ , indiferent de valoarea lor” se exclude.
    4. Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    VICEMINISTRUL FINANȚELOR                           Maria CĂRĂUȘ

    Nr. 87. Chişinău, 8 iunie 2017.