HCNPFC25/3/2017
ID intern unic:  370679
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 25/3
din  20.06.2017
cu privire la modificarea Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței
Financiare nr.15/2 din 07.04.2016 „Cu privire la etapele, termenele,
modul şi procedurile de anulare a acţiunilor şi de emitere a unor noi
acţiuni ale Băncii Comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.”
 
Publicat : 23.06.2017 în Monitorul Oficial Nr. 201-2013     art Nr : 1170     Data intrarii in vigoare : 20.06.2017
Coordonat:
Banca Naţională a Moldovei



    Întru asigurarea executării conforme a prevederilor  art. 152, art. 153 și art.156 alin.(3) din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21.07.1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art.199), în temeiul art.1 alin.(1), art.3, art.8 lit.b) și lit.t), art.9 alin.(1) lit. d), art.21 alin.(1) și art.22 alin.(3) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), Legii nr. 171 din 11.07.2012 „Privind piaţa de capital” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193-197, art. 665), Legii nr.1134-XIII din 02.04.1997 „Privind societăţile pe acţiuni” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.1-4, art.1, luând act de adresările Băncii Naţionale a Moldovei (nr.09-01213/6/1903 din 30.05.2017 și nr. 09-01213/12/2085 din 15.06.2017) și Băncii Comerciale „Moldova-Agroindbank” S.A (nr. 14007/E00120 din 15.06.2017),
COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:
    1. La pct.41 din Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.15/2 din 07.04.2016 „Cu privire la etapele, termenele, modul şi procedurile de anulare a acţiunilor şi de emitere a unor noi acţiuni ale Băncii Comerciale  „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.” sintagma „ … 9 luni … ” se substituie cu sintagma „ … 15 luni … ”.
    2. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina Direcţiei generale supraveghere valori mobiliare şi Direcţiei monitorizare emitenţi.
    3.  Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (www.cnpf.md) şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE COMISIEI
    NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE                   Valeriu CHIȚAN

    Nr. 25/3. Chişinău, 20 iunie 2017.