OSVC197/2017
ID intern unic:  370707
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 197
din  02.06.2017
cu privire la completarea anexei nr.11 la
Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009
„Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind
imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei
vamale în detaliu”
Publicat : 09.06.2017 în Monitorul Oficial Nr. 181-189     art Nr : 1023     Data intrarii in vigoare : 02.06.2017
    În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.378 din 31.05.2017 cu privire la stabilirea cuantumului de alcool etilic nedenaturat destinat producerii farmaceutice și utilizării în medicină pentru anul 2017 (Monitorul Oficial nr.171-180/451 din 02.06.2017), precum şi întru reglementarea modului de evidenţă informatică,
ORDON :
    1. Anexa nr.11 Codurile facilităţilor fiscale şi vamale acordate conform legislaţiei în vigoare în cadrul procedurii vamale „42” la Ordinul nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” se completează, după cum urmează:
    1.1 coloniţa 2 a codului scutirii 650 va avea următoarea redacţie:
Cod scutire

Temei legal de acordare a scutirii

Descrierea succintă a facilităţilor

TVA, cota redusă, Acciz, TV
650

CF, art.96 lit.b) liniuţa 2; CF art.124 alin.(15);Legea nr.172 din 25.07.2014, cap.22 Notă la anexă;

Hotărîrea Guvernului nr. 378 din 31.05.2017

Scutiri aplicate la importul alcoolului etilic nedenaturat de la poziţiile tarifare 220710000şi 220890910, destinat producerii farmaceutice şi utilizării în medicină, în limita volumului contingentului anual stabilit de Guvern


    2. Direcţia dezvoltare şi securitate informaţională şi Î.S.”Vamservinform” vor opera completările corespunzătoare în Sistemul Informaţional “Asycuda World”.
    3. Şefii birourilor vamale vor aduce la cunoştinţa brokerilor vamali şi a declaranţilor în nume propriu prevederile prezentului ordin.
    4. Executarea prezentului ordin se atribuie birourilor vamale.
    5. Responsabilitatea pentru executarea prezentului ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale.
    6.Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Departamentului venituri şi control vamal.
    7. Prezentul ordin intră în vigoare la data de 02.06.2017 și va fi publicat în Monitorul Ofical.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                       Vitalie VRABIE

    Nr. 197-O. Chişinău, 2 iunie 2017.