OSFC134/2017
ID intern unic:  370767
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL FISCAL DE STAT
ORDIN Nr. 134
din  30.05.2017
cu privire la aprobarea cererii privind restituirea sumei
impozitului pe venit achitat/reținut în plus de la persoana fizică
rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfășoară activitate
de întreprinzător, și a listei documentelor ce urmează a fi
anexate la cerere
Publicat : 09.06.2017 în Monitorul Oficial Nr. 181-189     art Nr : 1081     Data intrarii in vigoare : 09.06.2017
    În temeiul art. 133 alin. (2) pct.4) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediție specială), cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
    1. Se aprobă modelul cererii privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reținut în plus de/de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfășoară activitate de întreprinzător, conform anexei nr.1.
    2. Se aprobă lista documentelor care confirmă dreptul la scutiri ce urmează a fi anexate (atașate) de către persoana fizică la cererea privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reținut în plus de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfășoară activitate de întreprinzător, conform anexei nr.2.
    3. Se aprobă lista documentelor ce confirmă reținerea în plus a impozitului pe venit din sursele menționate la art.901 din Codul fiscal, conform anexei nr.3.
    4. Se aprobă lista documentelor ce confirmă reținerea/achitarea în plus a impozitului pe venit din unele surse de venituri, conform anexei nr.4.
    5. Se abrogă Ordinul IFPS nr.402 din 13 mai 2015 cu privire la aprobarea modelului cererii privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reținut în plus de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfășoară activitate de întreprinzător, și a listei documentelor ce urmează a fi anexate la cerere.
    6. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    7. Subdiviziunea responsabilă a Serviciului Fiscal de Stat va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL SERVICIULUI
    FISCAL DE STAT                                                               Serghei PUŞCUŢA


    Nr. 134. Chişinău, 30 mai 2017.


    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4