LPC107/2017
ID intern unic:  370788
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 107
din  09.06.2017
pentru completarea articolului 13 din Legea nr. 121/2007
privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice
Publicat : 30.06.2017 în Monitorul Oficial Nr. 216-228     art Nr : 353
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 13 din Legea nr. 121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90–93, art. 401), cu modificările și completările ulterioare, alineatul (2) se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
    „d) instituțiile medico-sanitare publice.”
    Art. II. – Guvernul, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                         Andrian CANDU

    Nr. 107. Chişinău, 9 iunie 2017.