LPC92/2017
ID intern unic:  370857
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 92
din  26.05.2017
pentru modificarea și completarea
Legii nr. 355/2005 cu privire la sistemul
de salarizare în sectorul bugetar
Publicat : 07.07.2017 în Monitorul Oficial Nr. 229-243     art Nr : 364
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 35–38, art. 148), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La anexa nr. 7, compartimentul II va avea următorul cuprins:

II. Funcțiile corpului de ofițeri al aparatului central

al Ministerului Afacerilor Interne și ale corpului de conducere

al aparatului central al subdiviziunilor subordonate

Ministerului Afacerilor Interne, care asigură elaborarea politicilor

Șef departament de pe lîngă minister
2000–2750
Șef direcție generală
1850–2600
Șef direcție
1700–2450
Șef secție
1500–2250
Şef serviciu, birou
1400–2100
Ofițer principal/specialist principal
1300–1950
Ofițer superior/specialist superior
1200–1800
Ofițer/specialist
1100–1650

    2. Anexa nr. 9 compartimentul „Sporurile pentru gradele militare (speciale) ale militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă al organelor apărării naţionale, securităţii statului, ordinii publice şi serviciului de salvare”:
    la poziţia întîi, textul „general-colonel de poliţie, general-colonel al serviciului intern, general-colonel al serviciului de salvare” se substituie cu textul „chestor general, chestor general/general-colonel al serviciului intern”;
    la poziţia a doua, textul „general-locotenent de poliţie, general-locotenent al serviciului intern, general-locotenent al serviciului de salvare” se substituie cu textul „chestor-șef, chestor-şef/general-locotenent al serviciului intern”;
    la poziţia a treia, textul „general-maior de poliţie” se substituie cu textul „chestor”, iar textul „general-maior al serviciului intern, general-maior al serviciului de salvare” – cu textul „chestor/general-maior al serviciului intern”;
    la poziţia a patra, după textul „Colonel;” se introduce textul „comisar-șef; comisar-şef/colonel al serviciului intern;”, iar textele „de poliţie” şi „al serviciului intern, al serviciului de salvare” se exclud;
    la poziţia a cincea, după textul „Locotenent-colonel;” se introduce textul „comisar principal; comisar principal/locotenent-colonel al serviciului intern;”, iar textele „de poliţie,” şi „ , al serviciului intern, al serviciului de salvare” se exclud;
    la poziţia a şasea, după textul „Maior;” se introduce textul „comisar; comisar/maior al serviciului intern;”, iar textele „de poliţie,” şi „ , al serviciului intern, al serviciului de salvare” se exclud;
    la poziţia a şaptea, după textul „Căpitan;” se introduce textul „inspector principal; inspector principal/căpitan al serviciului intern;”, iar textele „de poliţie,” şi „ , al serviciului intern, al serviciului de salvare” se exclud;
    la poziţia a opta, după textul „Locotenent-major;” se introduce textul „inspector superior; inspector superior/locotenent-major al serviciului intern;”, iar textele „de poliţie,” şi „ , al serviciului intern, al serviciului de salvare” se exclud;
    la poziţia a noua, după textul „Locotenent;” se introduce textul „inspector; inspector/locotenent al serviciului intern;”, iar textele „de poliţie,” şi „ , al serviciului intern, al serviciului de salvare” se exclud;
    la poziția a zecea, textele „ : de poliţie,” şi „ , al serviciului intern, al serviciului de salvare” se exclud;
    la poziţia a unsprezecea, după textul „Plutonier-adjutant;” se introduce textul „agent-şef principal; agent-şef principal/plutonier adjutant al serviciului intern;” iar textele „de poliţie,” şi „ , al serviciului intern, al serviciului de salvare” se exclud;
    la poziţia a douăsprezecea, după textul „Plutonier-major;” se introduce textul „agent-şef; agent-şef/plutonier-major al serviciului intern;”, iar textele „de poliţie,” şi „ , al serviciului intern, al serviciului de salvare” se exclud;
    la poziţia a treisprezecea, după textul „Plutonier;” se introduce textul „agent-şef adjunct; agent-şef adjunct/plutonier al serviciului intern;”, iar textele „de poliţie,” şi „ , al serviciului intern, al serviciului de salvare” se exclud;
    la poziţia a paisprezecea, după textul „Sergent-major;
    ” se introduce textul „agent principal; agent principal/sergent-major al serviciului intern;”, iar textele „ : de poliţie,” şi „ , al serviciului intern, al serviciului de salvare” se exclud;
    la poziţia a cincisprezecea, după textul „Sergent;” se introduce textul „agent superior; agent superior/sergent al serviciului intern;”, iar textele „ : de poliţie,” şi „ , al serviciului intern, al serviciului de salvare” se exclud;
    la poziţia a şaisprezecea, după textul „Sergent-inferior;” se introduce textul „agent; agent/sergent-inferior al serviciului intern;”, iar textele „ , al serviciului de salvare” și „ : de poliţie, al serviciului intern” se exclud.
    Art. II. – Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                             Andrian CANDU

    Nr. 92. Chișinău, 26 mai 2017.