LPC103/2017
ID intern unic:  370861
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 103
din  09.06.2017
pentru modificarea articolului 11
din Legea ocrotirii sănătății nr. 411/1995
Publicat : 07.07.2017 în Monitorul Oficial Nr. 229-243     art Nr : 368
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – La articolul 11 alineatul (2) din Legea ocrotirii sănătății nr. 411/1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 34, art. 373), cu modificările șu completările ulterioare, litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) o indemnizaţie unică în mărime de 45 de mii de lei pentru medici şi farmacişti şi 36 de mii de lei pentru personalul medical şi farmaceutic mediu, care se achită în trei rate egale, a cîte 15 mii de lei și, respectiv, a cîte 12 mii de lei, după expirarea primei luni de activitate şi, ulterior, la finele fiecărui an de activitate;”.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                          Andrian CANDU

    Nr. 103. Chișinău, 9 iunie 2017.