LPC106/2017
ID intern unic:  370865
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 106
din  09.06.2017
pentru completarea Legii nr. 81/2004 cu privire
la investițiile în activitatea de întreprinzător
Publicat : 07.07.2017 în Monitorul Oficial Nr. 229-243     art Nr : 372
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 81/2004 cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 64–66, art. 344), cu modificările și completările ulterioare, se completează cu articolul 121 cu următorul cuprins:
    „Articolul 121. Încheierea acordurilor de investiții
    (1) În scopul reducerii riscurilor investiționale și al stabilirii suportului acordat de către stat pentru proiectele investiționale strategice, Guvernul, în limitele competenței, poate încheia acorduri de investiții privind realizarea acestor proiecte.
    (2) Proiecte investiționale strategice sînt proiectele investiționale realizate în scopul executării prevederilor programelor și strategiilor de stat și care contribuie la creșterea economiei naționale sau au un impact pozitiv asupra dezvoltării socioeconomice stabile a țării.
    (3) Criteriile privind determinarea și selectarea proiectelor investiționale strategice, modul de elaborare (inclusiv elementele de structură), de încheiere și de monitorizare a implementării acordurilor de investiții, precum și drepturile și obligațiile investiționale sînt stabilite de către Guvern.
    (4) Acordurile de investiții încheiate de către Guvern nu pot oferi investitorului facilități fiscale și vamale și nici nu pot conține prevederi în detrimentul altui agent economic care activează pe teritoriul Republicii Moldova.
    (5) În cazul în care acordurile de investiții urmează să dispună de statut de tratat internațional, acestea vor fi încheiate respectînd prevederile Legii nr. 595/1999 privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova.”
    Art. II. – Guvernul, în termen de 4 luni de la data publicării prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanță cu aceasta.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                         Andrian CANDU

    Nr. 106. Chișinău, 9 iunie 2017.