LPC108/2017
ID intern unic:  370867
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 108
din  09.06.2017
pentru modificarea articolului 32 din Legea nr. 91/2014
privind semnătura electronică şi documentul electronic
Publicat : 07.07.2017 în Monitorul Oficial Nr. 229-243     art Nr : 374
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 32 alineatul (1) din Legea nr. 91/2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 174–177, art. 397), cu modificările ulterioare, textul „dar nu poate constitui mai mult de un an” se substituie cu textul „dar nu poate constitui mai mult de 5 ani, în funcţie de capacităţile mijloacelor tehnice de creare a semnăturii electronice”.
    Art. II. – Guvernul, în comun cu Serviciul de Informaţii şi Securitate, în termen de 12 luni de la data publicării prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                          Andrian CANDU

    Nr. 108. Chișinău, 9 iunie 2017.