LPC139/2017
ID intern unic:  370979
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 139
din  13.07.2017
pentru modificarea articolului 1 din Legea nr. 1527/1998 privind
Zona Antreprenoriatului Liber – Parcul de Producție „Valkaneș”
Publicat : 04.08.2017 în Monitorul Oficial Nr. 277-288     art Nr : 467
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 1 din Legea nr. 1527/1998 privind Zona Antreprenoriatului Liber – Parcul de Producție „Valkaneş” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 36–37, art. 236), cu modificările și completările ulterioare, alineatele (1) și (2) vor avea următorul curpins:
    „(1) Se înfiinţează Zona Antreprenoriatului Liber – Parcul de Producţie „Valkaneş” (în continuare – zonă liberă) pe un termen de 37 de ani.
    (2) În componența zonei libere se includ:
    a) terenul cu numărul cadastral 9603300003, cu suprafața de 43,9912 hectare, amplasat în oraşul Vulcăneşti pe strada Korolenko nr. 6;
    b) terenul cu numărul cadastral 9603311131, cu suprafața de 9,3282 hectare, amplasat în oraşul Vulcăneşti pe strada Korolenko nr. 4;
    c) terenul cu suprafața de 53,9295 hectare, amplasat în apropierea Staţiei de cale ferată Vulcăneşti;
    d) terenul cu numărul cadastral 9601238042, cu suprafața de 50,3 hectare, amplasat în municipiul Comrat;
    e) terenul cu numărul cadastral 9602227003, cu suprafața de 41,9578 hectare, amplasat în municipiul Ceadîr-Lunga.”
    Art. II. – Guvernul, în termen de 3 luni:
    – va aduce actele sale normative în corespundere cu prezenta lege;
    – va adopta actele normative necesare executării prezentei legi.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                          Andrian CANDU

    Nr. 139. Chișinău, 13 iulie 2017.